Skiftet mod naturlige kølemidler

Vi befinder os midt i den globale grønne omstilling, hvor fokus på miljøpåvirkningen af syntetiske kølemidler er steget markant. Hos Unic Air har vi taget afgørende skridt for at være førende inden for skiftet mod naturlige kølemidler. Den danske og europæiske lovgivning skaber incitamenter for øget anvendelse af naturlige kølemidler, det betyder at der er store fremtidsudsigter til et skift fra miljøskadelige syntetiske kølemidler til naturlige kølemidler.

Traditionelle syntetiske kølemidler som HFC- og HFO-kølemidler har længe været anvendt i ventilationsanlæg. Man er på europæisk plan enige om, at anvendelsen af HFC-kølemidler skal begrænses, da det har en betydelig effekt på den globale opvarmning. De typiske traditionelle kølemidler ligger med et GWP (Global Warning Potentiel) på omkring 2000. Det vil også betyde at de traditionelle HFC-kølemidler ikke er fremtidssikret, da der er en klar målsætning om at udfase alle HFC-kølemidler med en GWP på over 150 inden 2030. Med deres betydelige negative påvirkning på den globale opvarmning og miljøet generelt har det ført til skærpede regler og begrænsninger. Et andet eksempel på dette er PFAS i kølemidler.

Danmark er et af de lande, der aktivt arbejder for at få et totalt forbud mod PFAS i EU. Dette skyldes, at PFAS forurener grundvandet og fødevarer og kan være skadeligt for mennesker at indtage, derfor er der et forbud mod anvendelsen af PFAS på vej. Hvis der indføres et totalt forbud mod PFAS, vil det betyde, at mange flere kølemidler bliver forbudt, herunder stort set alle syntetiske kølemidler. De skærpede regler og det mulige forbud mod PFAS understreger vigtigheden af at finde bæredygtige alternativer til traditionelle syntetiske kølemidler. Det har vi hos Unic Air allerede for flere adskillige år siden taget skridt til.

Unic Air er de første producenter på markedet der anvender CO₂ som kølemiddel, det gør vi i vores Blue aggregater. Vores valg af CO₂ som kølemiddel er afgørende for at reducere vores miljøpåvirkning, da det er et naturligt kølemiddel med en GWP på blot 1. Dette betyder, at det har minimal indvirkning på drivhuseffekten og hjælper med at sikre en mere grøn fremtid.

Vores Blue-aggregater er ikke blot mere miljøvenlige, de er også økonomisk fordelagtige og energibesparende i drift. Dette betyder, at du sparer både strøm og penge, da CO₂ er et billigt kølemiddel. Desuden opnår du højere energieffektivitet (COP) det meste af året ved at anvende CO₂. Vores Blue-anlæg er ikke kun naturlige og nemme at bortskaffe ved levetidens slutning, men de er også en fremtidssikrede løsning til skiftet mod naturlige kølemidler. Samtidig kombinerer de effektivitet med minimal miljøpåvirkning. I modsætning hertil kan køleanlæg med PFAS ikke forventes at være nemme at bortskaffe, da de allerede er ved at blive udfaset. Ved at vælge vores miljøvenlige løsninger kan vores kunder bidrage til den grønne omstilling

Hvis du vil høre mere om vores fremtidssikrede og miljøvenlige løsninger så send os en mail eller kontakt os direkte. Vi står klar til at besvare dine spørgsmål, og finde den optimale løsning til dine behov.

Andre nyheder

Blæs liv i en grønnere fremtid
Ny formand i bestyrelsen
BLUE CO2-aggregat sikrer fremtidens ventilation hos Jyske Finans A/S
Unic Air udnævnt til Børsen Gazelle 2020