Hvad er kravene til ventilation?

Hvorfor er det vigtigt at følge kravene til ventilation?

For at sikre et sundt og behageligt indeklima er det afgørende, at bygninger ventileres korrekt. Ventilation spiller en central rolle i at levere frisk luft til beboere og brugere, samtidig med at det fjerner fugt, skadelige stoffer og andre forureninger fra indeluften.

Uden effektiv ventilation kan koncentrationer af disse forureninger stige til niveauer, der kan føre til sundhedsproblemer, ubehag og endda skade på bygningens struktur over tid. Derfor er det ikke blot vigtigt, men nødvendigt at forstå og følge kravene til ventilationssystemer. Korrekt dimensionerede og vedligeholdte ventilationssystemer sikrer ikke kun et optimalt indeklima, men bidrager også til energieffektivitet og lang levetid for bygningen.

Grundlæggende krav til ventilationssystemer

For at sikre, at ventilationssystemer fungerer optimalt og leverer et sundt indeklima, er det nødvendigt at overholde en række lovgivninger og standarder. Disse krav er designet til at sikre, at ventilationen effektivt fjerner forureninger, leverer tilstrækkelig frisk luft og gør dette på en energieffektiv måde.

Bygningsreglementet (BR18):

Ventilationssystemer skal overholde de gældende regler i Bygningsreglementet (BR18). Disse regler fastsætter kravene til luftkvalitet, luftskifte og energieffektivitet for at sikre et acceptabelt indeklima i både boliger og kommercielle bygninger.

Dansk standard:

Foruden bygningsreglementet skal ventilationssystemer også overholde flere danske standarder, som specificerer detaljerede retningslinjer for design, installation og vedligeholdelse af systemerne:

DS428: Denne standard omhandler brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg og sikrer, at systemerne er designet til at forhindre brandspredning.

DS447: Denne standard fastlægger retningslinjer for projektering, installation og vedligeholdelse af ventilationsanlæg, hvilket sikrer, at systemerne er dimensioneret korrekt og fungerer effektivt.

DS452: Denne standard fokuserer på termisk isolering af tekniske installationer, herunder ventilationskanaler, for at minimere varmetab og kondens, og dermed bidrage til energieffektiviteten.

Eco-design direktivet (2009/125/EC):

Udover de nationale krav er ventilationssystemer også underlagt EU’s Eco-design direktiv (2009/125/EC). Dette direktiv stiller krav til energieffektiviteten i energiforbrugende produkter, herunder ventilationssystemer. Formålet er at reducere energiforbruget og miljøpåvirkningen gennem hele produktets livscyklus ved at fremme design, der optimerer energieffektiviteten.

Ved at overholde disse krav og standarder kan bygningsejere og operatører sikre, at deres ventilationssystemer ikke kun leverer et sundt og behageligt indeklima, men også bidrager til bæredygtighed og energieffektivitet.

EU’s f-gas forordning:

EU-parlamentet har vedtaget en ny F-gasforordning, som er trådt i kraft, og det betyder strammere krav til udfasning af miljøskadelige kølemidler samt et skift mod naturlige kølemidler. Her er de vigtigste punkter for ventilationsaggregater:

Forbud fra 1. januar 2027: Fluorholdige drivhusgasser med en GWP på over 150 bliver forbudt, til integreret køleanlæg og varmepumpe.

Forbud fra 1. januar 2032: Ingen fluorholdige kølemidler i integreret køleanlæg og varmepumpe, for anlæg under 12 kW. For anlæg over 12 kW må GWP ikke overstige 150.

Vælg den rette ventilation til dit behov

Når man vælger ventilationssystem til en bygning, er det afgørende, at systemet overholder bygningsreglementet, danske standarder, samt EU’s Eco-design direktiv. At vælge det rette ventilationssystem er ikke kun vigtigt for at sikre overholdelse af lovgivningen, men også for at garantere et sundt og behageligt indeklima for bygningens brugere.

Et korrekt dimensioneret og installeret ventilationssystem sikrer, at der er tilstrækkelig udskiftning af luft, hvilket forhindrer ophobning af skadelige stoffer som CO2 og fugt. Derudover bidrager energieffektive ventilationssystemer til at reducere energiforbruget og dermed driftsomkostningerne. Ved at vælge systemer, der er designet til at minimere udledningen af f-gasser, kan man også reducere miljøpåvirkningen og overholde fremtidige krav til brugen af kølemidler. Dette sikrer både økonomiske og miljømæssige fordele på lang sigt.

Professionel rådgivning fra Unic Air

Hos Unic Air leverer vi skræddersyede ventilationsaggregater, der overholder alle gældende lovgivninger og standarder. Vi samarbejder tæt med vores kunder allerede fra idé- og projekteringsfasen for at sikre den optimale løsning for hele byggeriet.

Vores ventilationsaggregater er Eco-design godkendte og fremtidssikrede, da vi anvender CO2-integreret køling med et Global Warming Potential (GWP) på 1. Dette betyder, at de ikke er berørt af udfasningsreglen for miljøskadelige kølemidler.

Kontakt os nu hvis du har behov for rådgivning.