Ventilation og indeklima

Mennesker opholder sig indendøre op mod 80-90% af tiden, enten i deres hjem, på arbejde eller under transport. Derfor er indeklimaet i vores bygninger i dag af afgørende betydning.

Et godt indeklima stimulerer sanseapparatet, øger fokus og koncentrationsevne, forbedrer produktiviteten og øger menneskers velvære.

Der er flere faktorer, som er af betydning for vores opfattelse af indeklimaet, bl.a. lufttemperatur, træk, luftfugtighed og luftens kvalitet – dvs. indhold af partikler, gasser og dampe. Installation af et ventilationsanlæg giver mulighed for at styre alle de nævnte faktorer og er dermed af afgørende betydning for at opretholde det gode indeklima.

Der tales om to typer ventilation i vores bygninger i dag; Naturlig og mekanisk ventilation. Naturlig ventilation sker gennem åbninger i bygningen f.eks. vinduer og ventiler. Ved naturlig ventilation kan man ikke styre kvaliteten af den luft, der kommer ind. Dvs. man kan ikke styre lufttemperaturen, luftfugtigheden, lufthastigheden eller indholdet af forurening som f.eks. pollen og bilos.

Mekanisk ventilation består i store træk af et ventilationsaggregat, kanaler, armaturer (i rummene) og automatik til styring og kan dermed kontrollere kvaliteten af den frisk-luft, der tilføres bygningen. Derfor er ventilationsanlægget et af de vigtigste elementer i god ventilation og dermed afgørende for et godt indeklima.

Et ventilationsanlæg er opbygget så de to luftstrømme – frisk luft og udsugningen fra bygningen – holdes separat, men samtidig føres de gennem en varmeveksler, der udnytter varmen fra udsugningen til at opvarme den friske luft, inden den blæses ind i bygningen. En effektiv varmegenvinding igennem varmeveksleren er også med til at optimere energiforbruget i bygningen.

Ventilationsaggregater findes i mange forskellige former og udgaver alt efter hvilke komponenter, man vælger at sætte i det. Som udgangspunkt indeholder et ventilationsaggregat filtre til filtrering af både frisk luften og udsugningsluften. Det indeholder en varmeveksler til at overføre varmen fra udsugningsluften til frisk luften i den del af året, hvor det er nødvendigt. Og sidst men ikke mindst indeholder ventilationsanlægget altid ventilatorer – både i indtagsdelen og i udsugningsdelen af aggregatet.

Derudover kan ventilationsanlægget også bestykkes med andre komponenter f.eks.:

  • Køleflade – til køling af indblæsningen i sommerperioden. Kan også benyttes ved behov for affugtning af luften. Kræver eksternt køleanlæg.
  • Varmeflade – til ekstra opvarmning af indblæsningen i den køligere del af året
  • Integreret kølemaskine – igen for at køle indblæsningen i sommerperioden. Men her er køleanlægget integreret i maskinen
  • Reversibel varmepumpe – kan både afkøle luften i sommerperioden og bidrage til opvarmning af luften i vintersæsonen
  • Ekstra fine filtre, der fjerner f.eks. flere små partikler eller lugt fra den friske luft
  • Recirkuleringsspjæld, der tillader recirkulering af indeluften. Det kan f.eks. benyttes til natopvarmning, hvorved der spares på energien, da man opvarmer på en allerede næsten tilpas varm luft fra bygningen. Når bygningen ikke er i brug i nattetimerne (f.eks. kontorer, butikker og skoler) kan der med fordel recirkuleres, da luften ikke belastes af f.eks. højt CO2-indhold.

De forskellige komponenter dækker forskellige behov for luftbehandling i ventilationsaggregatet. Og med de mange forskellige valgmuligheder, som vi tilbyder hos Unic Air ApS, kan dit nye ventilationsaggregat med den rette sammensætning dække stort set et hvert behov.

Hos Unic Air ApS er vores ventilationsaggregater ordreproducerede, så de bliver tilpasset og optimeret til hvert enkelt projekt. Dog har vi nogle ”standard” aggregater, som er specialiseret til specifikke behov f.eks. ”Detailbutikker og Storcentre” eller vores aggregat specielt egnet til ”Fastfoodrestauranter” og industrielle køkkener.

Andre nyheder

Blæs liv i en grønnere fremtid
Skiftet mod naturlige kølemidler
Ny formand i bestyrelsen
BLUE CO2-aggregat sikrer fremtidens ventilation hos Jyske Finans A/S
Unic Air udnævnt til Børsen Gazelle 2020