Bæredygtighed

Vores
ansvarlighed

Unic Air og arbejdet i mod til at blive en bæredygtig virksomhed

Unic Air har en målsætning om at udvikle sig til en ansvarlig virksomhed, hvor vi aktivt påtager os ansvaret for vores handlinger og nøje overvejer vores indvirkning på miljøet, samfundet og mennesker. Vi ser dette som en vedvarende modningsproces, hvor vi stræber efter kontinuerlig forbedring år efter år og påtager os større ansvar som virksomhed. Vi ser frem til implementeringen af ESG-initiativer i 2024 som en bæredygtig tilgang.

Miljøansvarlighed

Som virksomhed tror vi på, at teknologi og klimavenlige løsninger går hånd i hånd for at skabe en bedre fremtid. Derfor er vi dedikerede til at fortsætte med at udvikle og levere klimavenlige løsninger, som bidrager til den grønne omstilling.

Vi arbejder aktivt på at udvikle klimavenlige og energieffektive løsninger for at mindske vores indvirkning på drivhuseffekten. En konkret målsætning er at fase alle kølemidler med en GWP over 150 ud inden 2025. Desuden anvender vi en livscyklus-tilgang for at reducere miljøpåvirkningen, herunder let bortskaffelse af vores produkter ved livets afslutning. Vores BLUE CO₂-aggregater muliggør også øget DGNB-certificering, da aggregatet har en GWP på 1.

Social ansvarlighed

Hos Unic Air er det vores mål at rette opmærksomheden mod både de sociale forhold internt i vores virksomhed og de sociale påvirkninger, vi har på vores omgivelser. Vi stræber efter at etablere en bæredygtig arbejdsplads med optimale arbejdsforhold for vores medarbejdere, samtidig med at vi sikrer høj medarbejdertilfredshed. For at opnå dette har vi implementeret årlige trivselsmålinger, der hjælper os med at evaluere og forbedre arbejdsmiljøet. Vi værdsætter en inkluderende kultur, hvor alle medarbejdere føler sig velkomne og respekterede i vores virksomhed.

Engagement

Hos Unic Air er vi dedikerede til at fremme vores ansvarlige virksomhedsadfærd og sikre en positiv udvikling i vores daglige aktiviteter. Vi har implementeret konkrete initiativer for at skabe en mere bæredygtig arbejdsplads og forretning. Som en del af vores engagement har vi iværksat en due diligence-proces i 2024. Dette hjælper os med systematisk at vurdere, prioritere og håndtere risici, der potentielt kan have en negativ indvirkning på mennesker, miljø og samfund.

Desuden har vi planlagt at gennemføre en væsentlighedsvurdering i 2024. Dette vil give os et helhedsbillede af de forhold, vi som virksomhed påvirker og bliver påvirket af, og det vil inkludere en dobbelt væsentlighedsvurdering. Målet med denne vurdering er at kunne levere en omfattende ESG-rapport inden 2026, hvor vi evaluerer vores nuværende præstationer og identificerer områder, hvor vi kan forbedre os.

Vores tilgang

2024

Due diligence

2024

Væsentlighedsvurdering

2025

Dataindsamling

2026

ESG-rapport

Sådan arbejder vi med
FN’s verdensmål

Hos Unic Air har vi inkorporeret FN’s verdensmål som en central del af vores forretningspraksis. Dette sikrer, at vi integrerer en bæredygtig tilgang i vores daglige aktiviteter og tilpasser vores handlinger for at bidrage til at gøre verden til et bedre sted for alle.