Standard aggregat

Energieffektiviseret ventilationsaggregater

Optimeret til dine behov

Alle STD-aggregater fra Unic Air kan designes og optimeres præcist til dine behov og ønsker. STD-aggregaterne kan leveres med de komponenter din applikation kræver f.eks. vekslertype, integreret køl og fuld automatik. De er individuelt tilpassede og kan derfor også i vid udstrækning tilpasses særlige krav til dimensioner, energiforbrug og varmegenvinding.

Vores STD-aggregater tilbyder stor fleksibilitet i valget af komponenter, da hver enkel komponent optimeres i forhold til krav og ønsker. Der er ingen predefinerede standardstørrelse. Alle aggregater designes individuelt efter behov. Det betyder, at hvert enkelt aggregat kan optimeres direkte til energikravene for hvert enkelt byggeri.

Komponenter

Vores STD-aggregater er som udgangspunkt opbygget af en varmeveksler, en vandvarmeflade, posefiltre, EC-blue ventilatorer samt afspærringsspjæld.

Dertil kan vælges yderligere komponenter som f.eks. integreret køl, køleflade, integreret blandesløjfe, automatik, div. energimålere, ekstra filtre og hvad applikationen ellers måtte kræve.

Integreret køl

Unic Air er eksperter i integreret køl i ventilationsaggregater.

Vi tilbyder to former for integreret køl – med alm. kølemiddel (R407c) og med det mere miljøvenlige CO₂-kølemiddel. Unic Air er den eneste producent af ventilationsaggregater, der tilbyder integreret køl med CO₂ – som i vores BLUE-aggregater.

Alle kølekompressorer er frekvensstyrede, hvilket sikrer en høj ydelse og en væsentlige besparelse på energiforbruget.

Pladsbyg

Som flere af vores aggregater, kan STD-aggregatet også leveres i moduler, som kan hejses ned mellem spær og andre svært fremkommelige steder. Modulerne samles på stedet til det færdige aggregat.

Er der helt specielle adgangsforhold til aggregatets placering er det også en mulighed at få aggregatet leveret i dele til en pladsmontage.

Unic Air er en af de eneste producenter, der tilbyder mulighed for at få bygget aggregatet på pladsen. Det er selvfølgelig vores egne specialiserede fagfolk, der bygger aggregaterne på stedet, så vi derved sikrer den gode kvalitet.

Anvendelsesområder

STD-aggregaterne kan anvendes til alle applikationer indenfor alm. komfortventilation. Aggregaterne er også anvendelige til en hel del applikationer indenfor industrien.

Er du i tvivl om vores aggregat er det rigtige for dig, så kontakt os.

Kontakt os nu for at høre mere om vores standard aggregater