Blue CO₂ aggregat

Miljøvenlig komfortventilation

Med CO₂ som kølemiddel

Vi har hos Unic Air skiftet de skadelige traditionelle HFC-kølemidler ud med ren CO₂ i vores BLUE CO₂ ventilationsaggregat, som de eneste producenter i branchen. En stor del af verdens drivhusgasser kommer fra kølemidler og ved at anvende et 100% naturligt kølemiddel som CO₂, reducerer vi vores miljøpåvirkning markant. Det ses blandt andet ved, at CO₂ har et GWP (Global Warning Potential) på 1. Hvorimod de traditionelle HFC-kølemidler er stærkt miljøbelastende, og typisk har et GWP mellem 1700 – 2000.

Vores BLUE CO₂ ventilationsaggregat er det eneste aggregater med integreret køl, som må pladsbygges grundet den reviderede F-gas-forordning.

Blue CO2 ventilationsaggregat, miljøvenligt og energieffektivt, designet til komfortventilation, præsenteret på en ren og hvid baggrund.
Blue CO2 ventilationsaggregat, en miljøvenlig og energieffektiv komfortventilation.

Energibesparende og økonomisk fordelagtige i drift

Ved at vælge ventilationsaggregater, som køler med CO₂, opnår man en betydelig højere energieffektivitet set over et års tid, end med anlæg som anvender traditionelle kølemidler. Vores BLUE CO₂-aggregater er energibesparende, men også økonomisk fordelagtige i drift.  

Fremtidssikret ventilationsaggregat

I den seneste revidering af F-gas-forordningen er der en tydelig målsætning om, at alle HFC-kølemidler med en GWP på over 150, skal være udfaset inden 2030. Dette betyder, at du med vores BLUE CO₂ aggregat kan fremtidssikre din ventilation, da den ikke er berørt af udfasningsreglen.

BLUE-aggregatet vil samtidig kunne bidrage væsentligt til bygningers bæredygtige og grønne profil, hvor det tæller positivt i regnskabet ved en DGNB-certificering af en bygning.

Plug & Play tankegang

Aggregatet er bygget ud fra Plug & Play tankegangen, hvor alle funktioner og komponenter er bygget ind i aggregatet fra fabrikken. Aggregatet leveres derfor fuldt udstyret med automatik og integreret køl.

Anvendelsesområder

Vi kan levere skræddersyede ventilationsaggregater med CO₂ integreret køl til både komfort og industriventilation, som opfylder jeres behov og ønsker, så I kan levere optimerede og miljøvenlige løsninger til byggeriet. 

Alle steder hvor man anvender integreret køl for at nedkøle indblæsningsluften.

Især hvis der er særlige krav til kølemidlets GWP, bygningens bæredygtighed (DGNB) og hvor det ikke er muligt at indtransporterer aggregatet i en eksisterende bygning (pladsbyg).

Referencer

Herunder kan du se et udpluk af vores referencer til Blue CO₂

Kontakt os nu for at høre mere om vores Blue CO₂ aggregat