Typer af vekslere

Vekslere der passer til dine behov

Herunder finder du beskrivelser på vores typer af vekslere, samt fordele og ulemper ved hver veksler

Rotorveksler

En rotorveksler er et roterende hjul lavet af en tynd bølget aluminiumsplade, der er rullet op til et hul. Bølgerne i pladen skaber en masse små kanaler gennem hjulet, hvorigennem luften strømmer.

En rotorveksler overfører altid lidt af luftfugtigheden fra udsugningen til indblæsningen. Dette kan være en stor hjælp for indeklimaet i f.eks. kontorer og klasselokaler, hvor indeklimaet ofte har tendens til at blive for tørt i løbet af vinteren. Rotorveksleren findes som udgangspunkt med tre typer overflade: Kondensation, Hygroskopisk og Sorption, hvoraf sorptionsrotoren er den mest fugtoverførende og kan være en fordel af benytte i forbindelse med kølegenvinding gennem rotoren om sommeren.

Selvom temperaturvirkningsgraden generelt kan være meget høj i en roterende veksler, sker der aldrig tilisning af rotorveksleren. Temperatur- og fugtgenvindingen optimeres ved at styre vekslerens rotationshastighed.

Anvendelse

Har et meget bredt anvendelsesområde. Finder typisk anvendelse kontorer, skoler, butikker, fitness, restauranter (ikke køkken) o. lign.

Fordele og Ulemper

Modstrømsveksler

Anvendelse

Finder typisk anvendelse hvor man ønsker høj virkningsgrad, men ikke vil risikere overføring af lugtgener fra udsugning til indblæsning, f.eks. boliger, skoler, børnehaver, komfortventilation i bygninger med mere industrielt præg o.lign.

Fordele og Ulemper

Modstrømsveksleren hører til typen pladeveksler. Den består af aluminiumsplader, der danner små lameller, hvorimellem luften strømmer. Lamellerne holder de to luftstrømme fuldstændig adskilt fra hinanden.

De to luftstrømme løber på kryds af hinanden i veksleren, hvilket fremmer varmeudvekslingen gennem lamellerne. Modstrømsveksleren har (modsat krydsveksleren) et vandret afsnit på midten, hvor luftstrømmene løber direkte modsat hinanden. Dette giver en noget højere varmegenvinding end i den traditionelle krydsveksler.

Modstrømsveksleren kan have lige så høj temperaturvirkningsgrad som en rotorveksler. Dog med den ulempe, at der kan opstå tilisning i veksleren. Der skal i de tilfælde gennemføres afisning af modstrømsveksleren. Dette styres af automatikken.

Krydsveksler

Krydsveksleren hører til typen pladeveksler. Den består som modstrømsveksleren af aluminiumsplader, der danner små lameller, hvorimellem luften strømmer. De to luftstrømme er holdt fuldstændig adskilt fra hinanden. De løber på kryds af hinanden gennem veksleren.

Krydsveksleren har ikke så høj en virkningsgrad som modstrømsveksleren eller rotorveksleren. Men der slås alligevel kondensvand af i veksleren, hvorfor det er nødvendigt med et afløb fra aggregatet. Det er til gengæld muligt at gøre krydsveksleren ren.

Anvendelse

Krydsveksleren finder oftest anvendelse, hvor der både ønskes adskilte luftstrømme OG mulighed for at rengøre veksleren f.eks. industri, køkkener o.lign.

Fordele og Ulemper

Glasrørsveksler

Anvendelse

Glasrørsveksleren benyttes i vores GX-aggregater, der især finder anvendelse i fast-food restauranter samt restaurationskøkkener.

Fordele og Ulemper

Denne varmeveksler består af en masse små glasrør, der skaber kanaler på kryds og tværs gennem veksleren. De to luftstrømme, der løber på kryds af hinanden gennem veksleren, holdes fuldstændig adskilt, så der ikke overføres f.eks. lugtgener fra udsugningen til indblæsningen.

Glasrørsveksleren benyttes udelukkende i vores unikke patenterede GX-aggregater, hvor der også er integreret et automatisk vaskesystem, der hver nat vasker veksleren ren for ophobet fedt og snavs.

Batteriveksler

En batteriveksler består i store træk af 2 væskekoblede flader. Den ene flade placeres i fraluftstrømmen, hvor den trækker varmen ud af luften og via væsken transportere varmen over til den flade, der er placeret i indblæsningsluftstrømmen.

Batterivekslere anvendes i situationer, hvor de to luftstrømme under ingen omstændigheder må komme i kontakt med hinanden f.eks. pga. kontaminering.

Anvendelse

Finder især anvendelse i laboratorier.

Fordele og Ulemper