Supermarkeder

Løsninger til alle dele af et supermarked

Behovsstyret ventilation

Hos Unic Air har vi stor erfaring med aggregater særligt målrettet de ventilationsbehov, der er i de forskellige afdelinger i et supermarked. Aggregaterne er specielt indrettet til de enkelte afdelinger mht. både komponenter og styring. 

Til dette formål har vi bl.a. udviklet et aggregat til butikken med integreret køl og dobbelt recirkulering, hvilket giver mulighed for at behovsstyre ventilationen. Aggregatet kan veksle drift mellem dobbelt recirkulation og friskluft afhængig af luftkvaliteten. Dette åbner mulighed for store energibesparelser på opvarmning, køling og ventilatordrift.

Et godt indeklima ikke bare er behageligt. Det gavner også sundhed og trivsel blandt medarbejderne, og medvirker til at kunderne føler sig tilpasse og får en god oplevelse i butikken. Derfor er vores mål ikke kun at opfylde de tekniske krav til ventilationen i et supermarked, men også skabe et miljø, hvor både medarbejdere og kunder trives.

Butiksareal

Til butikkens salgsareal har vi udviklet et særligt aggregat med dobbelt recirkulering og integreret køl. Den dobbelte recirkulering gør, at aggregatet kan recirkulere OG køle på samme tid. Recirkulering af indeluften, hvor der køles på den allerede kølede luft, giver store besparelser på driften, UDEN at gå på kompromis med luftkvaliteten. 

De fleste supermarkeder har det meste af dagen en stor volumen i forhold til kundebelastningen. Derfor kan det være en fordel, at aggregatet i perioderne med lav kundebelastning kan recirkulere den allerede behandlede (opvarmet/afkølet) luft fremfor at hente frisk luft ind, der skal behandles. 

Aggregatet slår automatisk over på friskluft-drift, hvis luftens kvalitet når et fastsat punkt for eksempelvis CO₂-niveau eller fugt.  

Læs mere om vores dobbelt recirkulation til butiksarealer her. 

Bager

I bagerafdelingerne tilfører bageovne en del varme og fugt til luften. Derfor er der behov for at køle indblæsningsluften en stor del af året. I traditionelle aggregater er det ikke muligt at benytte en integreret kølemaskine i aggregatet grundet den høje lufttemperatur i udsugningen. 

Dette aggregat er netop specielt designet til kunne levere kølet friskluft via indbygget køleanlæg, hvor udsugningsluften er varm. I vores aggregat har vi flyttet kondensatorfladen ind i et kammer for sig sammen med en aksialventilator. Dette gør, at der i en kølesituation kan benyttes udeluft til kondensatorfladen i stedet for den varme udsugningsluft. Vi kan dermed levere aggregater til bl.a. bagerier med integreret køl. 

Grøntkøl

Vores grøntkøl-aggregater er et mindre recirkuleringsanlæg, hvis formål er at køle luften i grøntafdelingen bestående af filtre, CO₂-køleflade, ventilator samt lyddæmper. 

Aggregatet findes i to standard størrelse på hhv. 2.000 m³/h og 4.000 m³/h. 

Slagterafdeling

Hos Unic Air har vi designet et aggregat specielt til supermarkedets slagterafdeling.  

Da der i denne afdeling er behov for en meget lav rumtemperatur, er en varmeveksler i aggregatet unødvendig. I stedet er aggregatet bygget op om dobbelt recirkulering og integreret køl, hvilket gør at der kan køles på den allerede kølede luft fra slagerafdelingen på den tid af året, hvor udetemperaturen er højere end indetemperaturen. Derved kan der gøres store besparelser på driften af kølen. 

Man går ikke på kompromis med luftkvaliteten ved recirkulering, da aggregatet automatisk skifter om til friskluft-drift, når luftkvaliteten når et fastlagt setpunkt for CO₂-niveau eller fugt. 

Referencer

Herunder kan du se et udpluk af vores referencer til supermarkeder

Kontakt os nu for at høre mere om vores konceptløsning til supermarkeder